Autor: Josef Žáček

Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2018/2019  – 2. kolo podle evidenčních čísel
SEZNAM PŘIJATÝCH
 (pořadí dle výsledků)
      OBCHODNÍ      AKADEMIE INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
evid.čís. výsledek         evid.čís. výsledek
II/OA/1 přijat         II/IT/2 přijat
            II/IT/1 přijat
            II/IT/3 přijat