Autor: Ředitel Mgr. Vítězslav Kurz

Plán činnosti na měsíc říjen 2018

(tento plán může být dále konkretizován)


Harmonogram úkolů, časový plán
:

– 03. – 04. 10. – veletrh vzdělávání Hodonín

– 03. – 05. 10. – exkurze Praha, 4R

– 16. 10. úterý – měsíční porada, kontrola splnění úkolů počátku školního roku,

– 16. – 17. 10. – veletrh vzdělávání Břeclav

– 28. 10. – státní svátek

– 29. + 30. 10 – podzimní prázdniny

– po schválení VZ – zasedání školské rady

Úkoly k ostatním orgánům:

Odeslání statistických hlášení – ŘŠ, SOŠ, DM, ŠJ, mzdy –

Akce, řídící a kontrolní činnost vedení školy, aj. (zodp.) plnění

Zabezpečení propagace pro nábor – letáčky (HŠ) –

Kontrola přezouvání v učebnách a v tělocvičně (učitelé) –

Kontrola DM – činnost kroužků, příprava stud. na vyučování,

Kontrola archivace dokumentace maturitní zkoušky (ZŘ

spolupráce učitelů a vychovatelů (VV, ŘŠ) –

Náplň práce školy o podzimních prázdninách (ŘŠ) –

Kontrola absence žáků (ŘŠ, TU) –

Kontrola studijních výsledků nejnadanějších a nejslabších žáků (ŘŠ, U) –

Příprava akademie (3. roč., dozor TU 3. roč.). –

Veletrh vzdělávání Hodonín , Břeclav (ZŘ) –

Příprava na oslavy 100.let výročí vzniku Československa (ŘŠ,ZŘŠ,učitelé občanské výchovy)