DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:

Čtvrtek 8. listopadu 2018 8:00 – 15:00 hod. den otevřených dveří
Sobota 8. prosince 2018 8:00 – 12:00 hod. den otevřených dveří
Ostatní dny – individuálně na základě telefonní domluvy

 

PŘIHLÁŠKY:

Do 1. března 2019 musí být na školu doručeny Vaše přihlášky.
Pozn.: potvrzení od lékaře na přihlášku je nutné pouze pro obory Agropodnikání a Nábytkářství

 

TERMÍNY  JEDNOTNÝCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK:

1. termín:   bude upřesněno
2. termín:   bude upřesněno

Jednotná zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory na:
1. termín – bude upřesněno

2. termín – bude upřesněno

Školní přijímací zkouška se na škole nekoná.