Autor: Josef Žáček

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 najdete v nabídce:

PRO UCHAZEČE / Příjmací řízení

Zápisový lístek předejte do deseti dnů buď zašlete poštou na adresu:  MěSOŠ Klobouky u Brna, nám. Míru 6, 691 72 Klobouky u Brna nebo osobně v době od 8:00 do 15:00 hodin. V případě potřeby jiné doby se dohodněte na předání na čísle 519 419 212.

Zveřejněno 30. dubna 2018