Projekt řešený v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jeho oblasti Dalšího vzdělávání pracovníků škol s názvem Metodologická podpora v oblasti práce s žáky jehož realizátorem byla naše škola aktivně zapojil více jak 175 účastníků – učitelů všech druhů škol Jihomoravského kraje. V rámci projektu se uskutečnily dvě tzv. Letní školy.