Autor: Josef Žáček

  • třída A1 + O1 v učebně N2K5  (hlavní budova – tzv. Nová škola, 2 poschodí, učebna K5), třídní učitel Mgr. Lukáš Vávra;
  • třída A2   v učebně N2K6  (hlavní budova – tzv. Nová škola, 2 poschodí, učebna K6), třídní učitelka Ing. Barbora Uvírová;
  • ostatním třídám zůstávají učebny stejné jako v loňském roce.