Organizace školního roku 2018/2019

Organizace školního roku a termíny prázdnin

 

Období školního vyučování:

První pololetí:                                 pondělí 3. září 2018 až čtvrtek 31. ledna 2019

Druhé pololetí:                               pátek 1. února 2019 až pátek 28. června 2019

 

Období prázdnin a státních svátků:

Podzimní prázdniny:                     pondělí 29. října až úterý 30. října

Vánoční prázdniny:                       sobota 22. prosince až středa 2. ledna,

vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna

Pololetní prázdniny:                      pátek 1. února

Jarní prázdniny:                            pondělí 11. února až neděle 17. února

Velikonoční prázdniny:                 čtvrtek 18. dubna (pátek 19. dubna je svátek)

Hlavní prázdniny:                         sobota 29. června až neděle 1. září

Státní svátky:                                 pátek 28. září,eděle 28. října, sobota 17. listopadu, úterý 1. ledna, pondělí velikonoční 22. dubna, středa 1. května, středa 8. května, pátek 5. července, sobota 6. července

 

Pedagogické porady pracovní:       – orientační termíny                  – 16.10.,11.12., 26.2.,28.5.

Pedagogické porady klasifikační:   – první  čtvrtletí -14,00 hod      – úterý 13. listopadu

– první pololetí   -14,00 hod      – úterý 29. ledna

– třetí čtvrtletí    -14,00 hod      – úterý 2. dubna

– závěr. 4.ročník-14,00 hod      – pondělí 29. dubna

– závěr. 1R-3R   -13,00 hod       – úterý 25. června

 

Schůze rodičů:                                – úterý 18. září                           – 17,00 hod – pouze 1R

– úterý 13. listopadu                  – 16,15 – 17,45 hod

– úterý 8. ledna                          – 16,15 – 17,45 hod

– úterý 2. dubna                         – 16,15 – 17,45 hod

Den otevřených dveří:                – druhý čtvrtek v listopadu, tj. 8. listopadu

– sobota 8. prosince 8:00 – 12:00 hod

– celý leden a únor 2019, po telefonní domluvě

Přijímací řízení, první kolo:           – pravděpodobně 12. a 19. dubna 2019 – vyhlásí MŠMT

 

Ples:                                                 – pátek 8. února 2019                –  začátek 20:00 hodin

 

 

Další důležité termíny a informace

 

Termíny praxí určuje příloha Plánu práce „Plán praxe“ – termín zpracování: 31. 8. 2018 zodpovídá vedoucí učitel praxe Ing. Koráb.

 

Adaptační kurz  –  3. – 5. 9. – pro studenty 1. ročníků, zodpovídají TU 1R

Sportovní kurz   –  10. – 14. září      –  Chorvatsko, zodpovídá Mgr. Vávra

 

Lyžařský výcvikový kurz (LVK) – vhodné termíny: 18. 2. – 15. 3. Zúčastní se ho žáci I. + II. ročníku. Termín upřesní Mgr. Lukáš Vávra do říjnové porady.

 

Sportovní den koncem června od 9:00 – 14:00 hodin – termín 26. a 27. 6.

 

Řidičské zkoušky – v letošním roce proběhnou ve 2. ročníku v červnu, doporučený termín – v době praxí (praxe může být prodloužena o den zkoušky) a ve 3. ročníku oboru agropodnikání v 38. týdnu (v době ústních maturit). Upřesní učitel předmětu motorová vozidla.

 

Školní akademie – studentský den – pátek 21. prosince – oslava dne studentstva – (tradiční den v režii studentů 3. ročníků, akci organizuje studentská samospráva. Pokud by nebyl zájem ze strany studentů – proběhne normální výuka). Pedagogický dohled nad organizací – zodpovídají třídní učitelé 3. ročníků.

 

Exkurze se uskutečňují především za účelem poznání problému, místa, vztahů, reálného života z oblasti všeobecně vzdělávacích předmětů či oblastí odborné přípravy tak, aby s tímto poznáním mohli žáci dále pracovat ve výuce, zejména v projektových týdnech nebo jim toto poznání rozšiřovalo a doplňovalo celkový přehled. Uskuteční se jenom plně obsazené akce. Vedoucí exkurzí objednávají pouze předem schválené a finančně zajištěné akce. Schválené exkurze se stávají součástí plánu školy, ZŘ je zanese do celoročního plánu.

 

Termín pro odevzdání maturitních prací – do konce února 2019.

 

Maturitní zkoušky

Termín                           třída            státní maturity.                               profilová část (školní)

2.5. – 3. 5. a 6. 5. 2019*) A4, I4, O4  písemná ČJL, ANG/NĚM/MAT    není

  1. a 10. 5. 2019 I4                nejsou                                            praktická I4
  2. a 10. 5. 2019  O4              nejsou                                            praktická O4

maturitní práce             A4              nejsou                                            praktická A4

  1. a 21. 5. 2019   A4                    x                                                obhajoba MP
  2. – 24. 5. 2019   A4               ústní ČJL, ANG                            ústní EKO, ZEM
  3. – 23. 5. 2019  I4                ústní ČJL, ANG/NĚM                  ústní ITE
  4. a 21. 5. 2019        O4             ústní ČJL, ANG                            ústní EKO

Termíny označené *) mohou být upřesněny po vyhlášení termínů maturit CERMATEM.