Autor: Josef Žáček

Harmonogram úkolů, časový plán:

–  do 01. 03.              – přihlášky pro PŘ

–  08. 03., 14:45        – pracovní porada pedagogů – účast povinná

–  14. 03.                   – porada ŘŠ na JmK k rozpočtu

–  19. 03. – 23. 03.    – praxe A3 – pouze 4 dny, 1 den již proběhla

–  28. 03.                   – oslava dne učitelů (výuka  1. – 6. hodina nepřetržitě; Svatobořice,   Dubňany)

–  do 31. 03.              – ŘŠ jmenuje místopředsedy a další členy maturitních komisí MZ (jaro)

 

 

Školní kolo matematické soutěže Klokan (učitelé MAT)

Přijímací řízení – příprava zkoušek přes CERMAT (ŘŠ, VAR)

Aktualizovat seznam učebnic používaných na škole k výuce ZŘ

Předání maturitních otázek ZŘ do porady (uč. mat. př. + PK)

Kontrola plánu práce (ŘŠ)

Kontrola hospitací (ŘŠ)

Kontrola požárního evakuačního plánu (ZŘ+bezp. technik)

Kontrola ŠVP (ŘŠ+koordinátor ŠVP)

Zpracování ŠVP pro Nábytkářství (ŘŠ, koordinátor ŠVP, firma Blanař)

Informace o průběhu dohodovacího řízení o rozpočtu a zejména

o mzdových prostředcích (ŘŠ) (pozn.: termín dle JMK)