Autor: Josef Žáček

Harmonogram úkolů, časový plán:

– 01. 06., v 9:30        – slavnostní předání mat. vysvědčení všech oborů

– 01. – 22. 06.           – výuka (viz změny) žáků 4. ročníků, kteří neukončili

– 11. – 22. 06.           – praxe studentů A1, A2, A3, I2

– 11. – 12. 06.           – zkoušky autoškola A2 (místo praxe)

– celý červen            – kontrola četnosti známek za II. pololetí (ŘŠ)

– 25. 06                     – zápis známek do pondělí 25. 06. do 12 hodin

– do 25. 06.               – odevzdání přihlášky k MZ žákem pro zkoušky maturitní, opravné nebo náhradní zkoušce MZ (podzim)                                                                –

– poslední týden       – třídnické práce TU (mimo tříd s praxí), úklid tříd, lavic, šatních skříněk

– 26. 06. od 12:00     – závěrečná klasifikační porada

– 27. a 28. 06.           – sportovní  aktivity – upřesní učitel TEV (první den sportovní soutěže a druhý vycházka s TU)

– 27. odp. – 28. 06.   – výlet domova mládeže

– 28. 06., ve 13:00    –  závěrečné posezení všech zaměstnanců

– do 30. 06.               – ŘŠ jmenuje místopředsedy a další členy maturitních komisí MZ (podzim)

– 29. 06. 08:05-10:00 – vydávání vysvědčení, konec 2. pololetí

Akce, řídící a kontrolní činnost vedení školy, aj. (zodp.)

Příprava pololetní finanční uzávěrky (účetní a HŠ)

Upřesnění plánu dovolených (vedoucí útvarů)

Úkoly pro útvar provozní na dobu prázdnin (ŘŠ,HŠ)

Organizační zabezpečení školy v době prázdnin (ŘŠ)

Kontrola čerpání rozpočtu (ŘŠ, účetní)

Závěrečná pedagogická rada (ŘŠ, pedagogové)

Předání učeben a šaten, úklid v kabinetech (TU, ZŘ)

Plán činnosti v přípravném týdnu (ŘŠ)

Projednání čerpání FKSP a plnění KS

Kontrola průběhu plnění KS a závěrečné posezení (všichni)