Autor: Josef Žáček

Plán činnosti na měsíc květen 2018

–   1. 05.  a 8. 05.      – státní svátky                                                             –

–   2. 05. –  4. 05.       – DT a PP SČ MZ A4, I4, O4 (společná část)            –

–   7. 05. – 11.05.      – praxe ekonomická bloková na podnicích A4           –

– 09. 05. – 10. 05.     – praktická maturitní zkouška I4 (profilová část MZ)          –

– 09. 05. – 10. 05.     – praktická maturitní zkouška O4(profilová část MZ)          –

– 14. 05. – 18. 05.     – projektový týden 1. a 2. ročníků                             –

– 14. 05. – 18. 05.     – přípravný týden O4, I4, A4                                     –

– 14. 05. – 18. 05.     – praxe studentů A3, O3, I3                                       –

– 21. 05. – 25. 05.     – praxe studentů O3, I3 (druhý týden)                       –

– 21. 05. – 23. 05.      – ústní maturitní zkoušky O4  (společná i profilová část)-

– 21. 05. – 23. 05.      – ústní maturitní zkoušky  I4 (společná i profilová část)-

– 21. 05. – 23. 05.      – obhajoba maturitní práce A4 (profilová část)        –

– 23. 05. – 25. 05.      – ústní maturitní zkoušky A4 (společná i profilová část)-

– 18. 05.  a 29. 05     – druhé a další kola přijímacího řízení                       –