Autor: Josef Žáček

Plán činnosti na měsíc leden 2018

Harmonogram úkolů, časový plán, plnění:
– 23. 12. – 2. ledna – vánoční prázdniny
– 1. ledna – státní svátek
– 10. ledna středa – schůze rodičů, výbor SRP
– pondělí 22. ledna – uzávěrka klasifikace, učitelé zadají známky do BAK
– středa 24. ledna – 14:45 – pedagogická rada pololetní, uzávěrka klasifikace
– středa 31. ledna – konec 1. pololetí, výuka dle změn rozvrhu, předání vysvědčení v třídnické hodině
– pátek 2. února – pololetní prázdniny
– celý leden – den otevřených dveří – po telefonní domluvě

Akce, řídící a kontrolní činnost vedení školy, aj. (zodp.)
Nácvik polonézy dle plánu
Příprava plesu – TU 3R
Den otevřených dveří- dle přání rodičů (učitelé – určí ŘŠ nebo ZŘ)
Výzva ke svolání výboru SRP před konzultacemi (GRL)
Konzultace (ŘŠ, ZŘ, pedagogové)
Výkaz o mzdách P1-04 na ŠÚ (HŠ)
Účetní uzávěrka za minulý kalendářní rok (ekonomka, HŠ)
Požadavky financí na nákupy a opravy ( vedoucí útvarů)
Rozpočet pro nový kalendářní rok – návrh (ŘŠ, ekonomka)
Plán čerpání mzdových prostředků (ŘŠ, HŠ)
Plán revizí (HŠ)
Plán dovolených (vedoucí útvarů)
Kontrola směrnic školy (vedoucí útvarů)
Klasifikační porada za 1. pololetí (ŘŠ, pedagogové)
VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ (projednání všichni)
Předání VÝROČNÍ ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY (ŘŠ)
Náplň práce o pololetních prázdninách (ŘŠ)
Upřesnění (a kontrola) plánu DVPP na 2. pololetí (ŘŠ, ZŘ)
Upřesnění plánu práce na 2. pololetí (ŘŠ)