Autor: Josef Žáček

Harmonogram úkolů, časový plán:

– 01. 02.                    – začátek druhého pololetí

– 02. 02.                    – pololetní prázdniny

– 05. – 09. 02.           – jarní prázdniny

– 16. 02.                    – školní ples

– 19. – 23. 02.           – pouze 1 den praxe A3 – podle počasí

– 21. 02.                    – školní kolo soutěže psaní na klávesnici

– 26. 02 – 02. 03        – lyžařský kurz  Slovensko

– do 28. 02.               – MŠMT jmenuje  maturitního komisaře pro jarní období MZ

– do 28. 02.               – JMK jmenuje předsedy maturitních komisí pro MZ (celý rok)

– celý únor                – den otevřených dveří po telefonní domluvě

– kontrola četnosti známek za l. pololetí (ŘŠ)

– kontrola organizačních  směrnic a pověření (ŘŠ, ved. útvaru)

– uzavření klasifikace za první pololetí – dodatečné zkoušky do 28. 2.