Autor: Josef Žáček

Harmonogram úkolů, časový plán

– 09. 12.  sobota  8:00 – 12:00           – den otevřených dveří

– 13. 12.  středa 14:45                         – měsíční pedag.porada

– 22. 12.                                                 – školní akademie

– 23. 12. – 2. 1.                                     – vánoční prázdniny

– do 31. 12. – MŠMT určí jednotné zkušební schéma pro konání DT a PP MZ (jaro)

Akce, řídící a kontrolní činnost vedení školy, aj.

Školní kolo soutěže v ČJ (učitelé ČJ) – termín bude upřesněn

Školní kolo soutěže v NJ (učitelé NJ) – termín bude upřesněn

Školní kolo soutěže v AJ (učitelé AJ) – termín bude upřesněn

Školní akademie (TU 3. roč.)  – 22. 12.

Náplň práce o vánočních prázdninách (ŘŠ)

Kontrola předané inventarizace HŠ, učitelé předají do 4. 12.

Příprava účetní závěrky za stávající kalendářní rok (účetní, HŠ)

Příprava nové KS na další rok (ŘŠ, odbory)

Příprava na státní zkoušky ze psaní na PC (učitelé psaní na klávesnici)

Kontrola průběhu ŠVP (pedagogové, koordinátoři ŠVP)

Nácvik polonézy (nacvičuje Mgr. Kynclová)

Příprava plesu (hudba, pozvánky) – TU 3R