Podle §167. odst. 1, zákona 561/2004 Sb., byla při Městské střední odborné škole Klobouky u Brna, nám. Míru 6, rozhodnutím zřizovatele „Město Klobouky u Brna“ zřízena „ŠKOLSKÁ RADA„.

Do Školské rady byli pro další volební období na základě voleb zřizovatelem jmenováni:

Ing. Alena Jindráková zástupce zřizovatele
Mgr. Petr Hrádek zástupce zřizovatele
Michaela Turzíková zástupce zákonných zástupců
Pavel Tesař zástupce zletilých žáků
Mgr. Petr Kučera zástupce pedagogických pracovníků
Mgr. Lukáš Vávra zástupce pedagogických pracovníků, předseda rady školy