Autor: Ředitel Mgr. Vítězslav Kurz

Ve dnech 25. – 27.10.2018 se konala okresní výstava králíků, drůbeže a holubů v Hodoníně. Chovatelé zde vystavovali celkem asi 1000 ks zvířat. Den před vlastní výstavou je nutné provést tzv. bonitaci (posouzení) všech vystavovaných zvířat. Tuto odbornou práci provádějí delegovaní posuzovatelé z celé ČR. Naši studenti ze tříd A2 a A3 oboru agropodnikání při této práci asistují jako zapisovatelé a pomáhají při manipulaci se zvířaty. Tato akce umožňuje našim studentům osvojit si některé teoretické znalosti v dané problematice a také podporuje zájem o chov drobného zvířectva u nás.

Fotky z akce v náhledu, těšíme se na další setkání!

Ing. František Koráb, odborný učitel